Kursvirksomhet

Advokatfirmaet Culina AS holder en rekke kurs og forelesninger innen følgende områder:

  • Barnevern
  • Barn og foreldre
  • Helserett
  • Pasientrettigheter
  • Forvaltningsloven
  • Taushetsplikt
  • Vold og overgrep mot barn
  • Opplæringsloven
  • Retten til spesialundervisning
  • Trygderett

Våre oppdragsgivere er kommuner, helseforetak, sammenslutninger, private og offentlige enkeltinstanser innen barnehage, skole og barnevern, samt Universitetet i Oslo.

Vi skreddersyr kurs for den enkelte oppdragsgiver, og utvikler egne opplæringsprogram.
Ta kontakt for mer informasjon om vårt kurs- og opplæringstilbud.