Arbeidsområder

Våre hovedområder er:

 • Barne- og familierett
 • Barnefordeling
 • Barnevern
 • Skilsmisse/økonomisk oppgjør
 • Familievold
 • Trygderett
 • Arbeidsrett
 • Skolejuss/opplæringsloven
 • Personskadeerstatning
 • Voldsoffererstatning
 • Pasientrettigheter/psykisk helsevern
 • Bistandsadvokat
Vi tar også saker med fri rettshjelp.